Projekt sali biesiadnej w gospodarstwie agroturystycznym. Połączenie tradycji oraz nowoczesnej funkcjonalności. Szacunek dla miejscowej kultury, sztuki, regionalnych materiałów w połączeniu z troską o komfort użytkowników pomieszczeń w czasie teraźniejszym.