Wnętrza – projektowanie i kompleksowa realizacja

Proces projektowania każdego wnętrza podzielony jest na kilka następujących po sobie etapów.
Jest dla nas ważne by, na każdym z tych etapów, Klient mógł aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia i zagospodarowywania powierzonej nam przestrzeni.

W celu poznania pragnień i wyobrażeń Inwestora na temat powierzonych nam do adaptacji pomieszczeń, większość spotkań odbywa się na miejscu realizowanego projektu. Podczas rozmowy staramy się poznać potrzeby, preferencje i gusta Klienta tak, by jako efekt finalny naszej współpracy, powstała przestrzeń, która nie tylko będzie z punktu widzenia  Klienta funkcjonalną ale też, z którą będzie się utożsamiał.

Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny powstaje na podstawie rozmów z Inwestorem dotyczących Jego wyobrażeń na temat przeznaczenia określonych pomieszczeń, oczekiwań funkcjonalnych z nimi związanych, trybu życia przyszłych użytkowników, preferowanego stylu, materiałów czy kolorystyki. Ważnym elementem w tworzeniu projektu koncepcyjnego są zastane lub wybrane przez Inwestora meble, ruchome elementy wyposażenia i wystroju.

Projekt koncepcyjny jest tworzony na podstawie dostarczonego projektu budowlanego (rzutów i planów pomieszczenia). W przypadku braku planów budowlanych wcześniej wykonujemy konieczne pomiary pomieszczeń jak również dokumentację fotograficzną.

Priorytetem w naszej pracy jest stworzenie projektu, który nie tylko w piękny sposób aranżuje powierzoną nam przestrzeń, ale by odpowiadała ona potrzebom i stylowi życie jej przyszłych użytkowników. Każdy projekt wnętrza realizujemy w dwóch odsłonach, które to wersje stanowią kanwę do dalszej pracy i dyskusji nad poszczególnymi rozwiązaniami. Każdy projekt wnętrza jest wzbogacony o foto realistyczną wizualizację 3D składającą się z kilku ujęć tego samego pomieszczenia.

Wizualizacje projektów koncepcyjnych zawierających fototapety lub zdjęcia wykorzystują tzw. prewki z bazy zdjęć Fotolia, mają one charakter poglądowy, dający wyobrażenie przestrzeni zaaranżowanej z wykorzystaniem fototapety lub innego materiału graficznego.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest tworzony na podstawie dostarczonego projektu budowlanego w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny. Każdy projekt zawiera również kompletny zestaw wyposażenia i materiałów wykorzystanych w wizualizacjach (specyfikację płytek, tapety, farby, meble, artykuły dekoracyjne)

Nadzór autorski

Nadzór autorski – to integralna część każdego wykonywanego przez nas projektu wnętrza.
Polega na czuwaniu, by ustalone rozwiązania zostały prawidłowo wprowadzone w życie.
W ramach nadzoru autorskiego udzielamy niezbędnych wyjaśnień dotyczących projektu ekipie budowlanej pracującej nad jego realizacją, odwiedzamy budowę w celu konsultacji i kontroli prawidłowego przebiegu prac.