Zielony kolor w mieszkaniu sprzyja odpoczynkowi, kojarzy się z ciepłem słońca i letnim odpoczynkiem. Klimat ten, w projekcie podkreśla piękny plakat, którego autorem jest Ryszard Kaja.