Młodzieżowy pokój na poddaszu – ze względu na skosy oraz okna połaciowe, urządzenie go wymaga zazwyczaj nieco kreatywności. Wysiłek ten jednak się opłaci gdy finalnie powstaje królestwo dziecka lub nastolatka, w którym czuje się ono „u siebie”.