Pokój dla rodzeństwa
Zaprojektowanie pokoju dla rodzeństwa może przysporzyć pewnych trudności w sytuacji gdy rodzeństwo różni się zarówno wiekiem jak i płcią

Nie znaczy to, że nie da się tego zrobić….wszystko co da się podzielić – dzielimy i różnicujemy.

To czego podzielić się nie da lub używać trzeba „do spółki” podlega precyzyjnie ustalonym regułom …. i wszystko jasne